DE ROUTE NAAR LEVENDIGHEID

VAN SPANNING NAAR ONTSPANNING

STRESS & BURN-OUT COACHING

Ken je situaties waarin een individu, een team of afdeling langdurig onder stress en spanning staat? Een onmenselijke situatie! Keer het tij en neem actie!

Individuele trajecten bij stress
Veel mensen komen in mijn praktijk met burn-out en stressklachten. Mijn aanpak bij individuen is altijd maatwerk. Want de oorzaken, de verschijningvormen en de klachten zijn divers en heel persoonlijk. Ook de weg terug naar ‘boven’ is maatwerk. In samenspraak met de cliënt vinden we de meest passende route die tot de nodige ontspanning, levendigheid en genezing leidt.

Van spanning naar ontspanning, en vandaar weer je leven gaan opbouwen. Afscheid nemen wat niet meer werkt. Afstoten, aantrekken en kiezen. Opnieuw aspecten van je leven vormgeven, de dingen die je energie geven naar voren halen. Leren van het gebeurde, bewuster leven in het heden en beweging creëren naar de toekomst toe.

Teams in stress
Mijn aanpak bij teams in stress kenmerkt zich door een niet aflatende betrokkenheid. Altijd vanuit een volledige transparantie en vertrouwelijkheid leg ik een veilige basis van waaruit iedereen weer grond onder de voeten krijgt.

Ik breng rust, helderheid en beweging. Ik maak bespreekbaar en support de mensen die gebukt gaan onder de niet aflatende druk. Ik support individuen, teams en organisaties bij het hervinden van de juiste ingangen naar meer effectieve interactie en begrip over en weer.

We lopen samen het traject naar ontspanning, terug in contact met jezelf en in gesprek met de ander. Zo ontwikkelen we nieuwe manieren van duurzame en effectieve oplossingen. Waarbij de oude patronen die eerder tot spanning leidden worden omgevormd tot nieuwe omgangsvormen die wel werken.

Zo kan er weer opgelucht worden ervaren dat effectiviteit in het werk en plezier met elkaar gewoon kan! Het leereffect is ook dat we nu grotendeels weten hoe deze goede sfeer te behouden, ondanks alle drukte. Hoe een ieder daar een bijdrage aan levert en kan leveren. En bovenal, hoe belangrijk dat is!

Van de vele interventies die ik toepas en tools die ik inbreng wil ik er een uitlichten:

Somatic Experiencing:
stress oplossen middels lichaamsgerichte coaching

Dankzij de 3-jarige kopstudie Somatic Experiencing (dr. Peter Levine) kan ik de lichaamswijsheid betrekken in mijn coaching. Als we het over stress hebben, dan hebben we het namelijk veelal over trauma’s die vastzitten in het lichaam. En daar helpt het gesprek met de ratio niet: die weet het wel, die snapt het, maar er gebeurt niets, want de ratio heeft geen zeggenschap over de spanningen in het lijf.

Met de lichaamsgerichte coaching kan er een gesprek op gang komen met de diepere lagen in het lichaam die gaan over de stress. Beetje bij beetje kan er vanuit een plek van ontspanning telkens een stukje van de stress worden opgelost. Zodanig dat op een gegeven moment de krampachtige knoop losser wordt en meer ontspanning kan vinden. De route naar levendigheid is geopend en daarmee kun je weer ontspannen in het leven staan.

Lees over de ervaringen van een afdelingshoofd met een team in langdurige stress