INSPIREREN EN MOTIVEREN MET EFFECTIEVE COACHING SKILLS

COACH TRAINER & MENTOR

Als ICF gecertificeerd Mentor Coach support ik coaches in opleiding, als ook vakgenoten, trainers, adviseurs en leiders die met hun coaching skills aan de slag willen.

Denk aan beter luisteren, juiste vragen stellen, anderen motiveren en bewuster coach interventies inzetten die echt werken. En ook jezelf effectiever inzetten in communicatie en interactie.

Hieronder de bijdrages die SNOECK Coaching reeds levert. Maatwerk is altijd mogelijk, neem vooral contact op bij interesse.

Online programma: Coaching Skills Bewuster en Effectiever inzetten

Dit programma is speciaal voor leiders, adviseurs, trainers en ook coaches die hun coachingvaardigheden willen opbouwen, uitbouwen en vooral effectiever maken. Dit veelal aan de hand van de ICF Core Competencies. De groepen kunnen naar wens worden samengesteld.

De opleiding bestaat uit een serie van online bijeenkomsten van elk 2 uur, waarbij de deelnemers intensief met elkaar aan de slag gaan. Theorie en ervaring gaan hand in hand. Het is leren, ervaren en het geleerde meteen toepassen. Een dynamisch leerproces waarbij we ook enorm veel leren van elkaar!

Doordat het een serie van bijeenkomsten is, werkt het leerproces exponentieel. Het resultaat is dat alle deelnemers aan het eind van het traject bewuster en effectiever de vele coachvaardigheden kunnen inzetten. De ICF Core Competencies zijn voor dit proces een perfecte leidraad. Mijn jarenlange ervaring als facilitator en mentor in verschillende coachopleidingen vormen een stevige basis, waarbij ik vaak ook een stukje supervisie kan inbrengen rond het persoonlijk functioneren als coach.

ICF Mentor Coach – begeleiding bij ‘renewal’ ACC of naar het next PCC-level

Als mentor coach kan ik ICF-coaches met het ACC-level faciliteren met de ‘renewal’ van hun ACC, of hen faciliteren naar het next PCC-level.

Supervisie

Trainers en coaches die met enige regelmaat hun functioneren en wat ze daarin tegenkomen willen bespreken, kunnen in mijn praktijk terecht voor supervisie, in alle vertrouwelijkheid. Dit gaat dan niet zozeer over coaching skills, het is veel persoonlijker. Het is een reflectie op je interactie en effectiviteit in je vak. Want soms zit je persoonlijkheid, een complexe situatie of een lastig persoon je in de weg, ervaar je tegenwerking, triggers of een oordeel, waardoor je niet meer neutraal en effectief kan acteren als coach of begeleider. Supervisie coaching is dan een effectieve manier om helderheid te krijgen en zodoende de situatie op te lossen.

Intervisie

In onze complexe maatschappij kan één leider niet meer altijd alles weten en overzien en daarmee de meest passende beslissingen nemen. Samen weten we veel meer, en komen we tot de meest passende en vaak verrassende oplossing voor complexe vraagstukken.

Intervisie is een vorm die het weten en de ervaringen van meerdere betrokkenen samen kan brengen. Gedegen, concrete en breed gedragen uitkomsten zijn het resultaat. Uitkomsten die met alle betrokkenen tot stand zijn gekomen. Daarmee zijn allen ook gemotiveerd om ze te realiseren.

Bovendien is intervisie een manier om een diepgaande verbondenheid met elkaar tot stand te brengen, waarin iedereen zich gezien en gehoord voelt, en daarmee kan aanhaken, welke beslissing ook wordt genomen.

Intervisie is een procedé dat door een externe coach wordt begeleid. Als de groep ermee vertrouwd raakt, kan de begeleiding geleidelijk worden overgedragen aan mensen in de groep, indien wenselijk.

Coach & Sparringspartner

Leiders in de zakenwereld bijstaan, inspireren en uitdagen tot een breder en diverser perspectief, waardoor weloverwogen keuzes vanuit wijsheid en persoonlijk leiderschap ontstaan.

ICF-assessor & Mentor Coach
Sinds 2010 begeleid ik coaches in opleiding. Momenteel doe ik dat bij de YINX-group als assessor en mentor. Ook vanuit andere opleidingen support ik de coaches in opleiding bij het in de vingers krijgen en bij het beoordelen van onder meer de ICF Core Competencies in hun coachsessies.

Gecertificeerd Mentor Coach

Als Mentor Coach ben ik gecertificeerd bij de International Coach Federation (ICF). Meer over het ICF op Professional Certified Coach (PCC).

Vakgenoten aan het woord over hun ervaringen