CLIENTEN, VAKGENOTEN
EN BEDRIJVEN AAN HET WOORD

Individuele coaching

Wat individuen hebben ervaren in hun coachtraject

Ik heb met plezier het coachingstraject bij Annemarie Snoeck gedaan.
Mijn vraag had te maken met het einde van mijn werk carrière. Annemarie verstaat de kunst om snel de grote lijnen en thema’s uit het verhaal te halen.

Ze is oplossingsgericht zonder te sturen maar stelt de juiste vragen waardoor je zelf op een oplossing komt. Haar sterke kracht is om samen naar andere perspectieven en betekenisgeving te zoeken die onmiddellijk ruimte geven. Waardoor er nieuwe betekenissen ontstaan en met ‘kleine’ veranderingen ineens een heel beeld kan kantelen, en er weer bewegingsruimte ontstaat

Drs M.J. Rexwinkel
Klinisch psycholoog, Infant Mental Health Specialist DAIMH, opleider bij MOC Kabouterhuis

Bijzonder hoe de vragen van Annemarie maakten dat ik al na twee sessies de dingen heel anders ging zien. Ik zit beter in mijn vel, sta relaxter in mijn werk en wat in me zit komt er beter uit. Annemarie laat je je veilig voelen, de gesprekken zijn heel ontspannen en open, en ze voelt heel goed aan wat je nodig hebt. Nadien had ik meestal direct nieuwe energie en pakte ik zaken meteen anders aan.

Geri Wijnen
Ontwikkelingsmanager bij Wereldhave

Annemarie heb ik gedurende 3 jaar meegemaakt als team coach en als persoonlijke coach. In beide situaties valt op hoe goed zij kan luisteren, en hoe comfortabel de sessies aanvoelen. Zonder al te veel te sturen komt de essentie of de worsteling doorgaans soepel boven tafel, maar dan juist op de golven van de energie van de groep of het individu; heel mooi. En effectief!

Marcel Mourits
VP Supply Chain Strategy bij AIMMS Decisions Technology

Annemarie en haar werkwijze kenmerken zich door:

 • oprechte nieuwsgierigheid
 • de kern raken
 • vrij zijn van oordeel
 • ruimte geven aan intuïtie en gevoel
 • doel en actiegericht
 • warmte en ondersteunen

Dit zorgt ervoor dat de antwoorden die in mijzelf lagen ‘opgesloten’ vrijkwamen en ik op basis daarvan in actie ben gekomen en echte en blijvende verandering ervaar.

Annemarie is uitstekend in staat om als begeleider/ facilitator de volgende processen tot een succes te maken:

 • persoonlijke transformatie
 • verbeteren van teamdynamiek

Bartjeroen van der Veen
Partner bij De Droomfabriek

Wat maakt Annemarie voor mij een goede coach? Annemarie voelt op afstand dat ik haar nodig heb, ik hoef zelf geen contact op te nemen. Op de een of andere manier is zij mij altijd een stapje voor. Annemarie heeft altijd een luisterend oor, zij geeft mij geen advies maar laat mij het zelf bedenken, wat goed is voor mijn zelfvertrouwen. Ook al heeft Annemarie het druk, ze zal altijd kijken of ze een gaatje kan vinden om met mij te praten als ik dat nodig heb.

Margriet Goudriaan
RVE Manager Crabbehoff Dordrecht

Mijn ervaring met Annemarie als coach:
Annemarie weet precies je zwakke plek op een liefdevolle manier naar boven te halen. Hierdoor vind je je eigen kracht terug. Zij steunt je om in jezelf de antwoorden te vinden die je nodig hebt om je eigen levenspad te bewandelen op de manier die jou gelukkig maakt.
Ik kreeg door haar manier van coachen een bijzonder fijn gevoel omdat ze mij als mens waardeerde zoals ik ben! Ze toonde respect voor elke keuze die ik maakte en daar heb ik veel waardering voor. Hartelijk dank voor je aandacht, respect en geduld waarmee je mij de juiste keuzes hebt laten maken!!!

Ina Boting

COACH TRAINER & MENTOR

Wat mensen hebben ervaren: referenties Coach Trainer & Mentor

In 2019 heb ik een leerzaam en boeiend Mentorcoaching traject doorlopen bij Annemarie Snoeck. Een groot compliment voor Annemarie die dankzij een goed voorbereid en gestructureerd traject alle belangrijke onderdelen van het coachen en het Mentorcoachen onder de aandacht brengt. Annemarie zelf heeft veel kennis en ervaring en geeft “laser” scherp feedback wat het persoonlijke leerproces ten goede komt. Ik waardeer haar authentieke en warme stijl ten zeerste en heb oprecht mijn eigen coachingsvaardigheden en mentorschap weer een gezonde boost gegeven.

Frederik Engelsman MBA
Owner Create2Experience
Affiliated Partner TNM Coaching Group

Wij werken binnen YINX heel graag met Annemarie samen, waarbij zij verschillende coach rollen vervult.  De manier waarop Annemarie met ons samenwerkt is heel prettig; open, eerlijk, ondersteunend, licht en vrolijk. Annemarie is als mentor-coach betrokken bij ons Coach Potential Program en begeleidt daarin mensen om coach te worden. Ze doet dat op een professionele en trefzekere manier, waarbij ze aansluit waar mensen zijn. Mensen voelen zich door haar gehoord en gezien; ze zet mensen in hun kracht en laat ze groeien!

Marijke Reiring
Executive Coach YINX

Stress & burnout coaching

Ervaringen: individueel traject & afdelingshoofd met een team in langdurige stress

Tijdens een voor mij moeilijke periode op mijn werk zocht ik een coach die mij kon helpen weer orde in m’n (werkende) leven te scheppen. Niet te zweverig, down-to-earth, met empathie en bovendien iemand die snapt wat het werken in het bedrijfsleven inhoudt. Via een oud-collega kwam ik bij Annemarie terecht.

Een jaar lang heb ik bij haar een traject gevolgd en nog steeds hebben we af en toe contact. Annemarie voelt mij goed aan, kan enorm goed luisteren en zaken spiegelen. Al mijn verhalen, personen en gedachtekronkels, weet zij feilloos te onthouden, te snappen en in perspectief te plaatsen.

Wat ik heel fijn vond is dat ze echt samen met mij naar praktische tips zocht om met diverse issues om te gaan; oplossingen die ook echt bij mij passen vonden we samen.

Na elke sessie voelde ik bijna letterlijk een soort verlichting. Het hele traject dat ik samen met Annemarie doorlopen heb heeft mij enorm geholpen om rust in mijn hoofd te creëren, de essentie van mijn doen en laten te snappen en ook steeds weer naar boven te halen als het weer even wat moeilijker gaat.

Anke van Doveren
Head of Product Tours
TUI Nederland

Mijn organisatie heeft Annemarie Snoeck binnengehaald als gespecialiseerd/gecertificeerd coach om normalisatie te brengen in een situatie van hoogopgelopen spanningen en escalaties binnen een van mijn teams op mijn afdeling. Er waren al een aantal jaren spanningen binnen dat team en uiteindelijk heeft dat ook invloed gekregen bij de andere vier teams van mijn afdeling ergo de voltallige afdeling. Deze spanningen staken telkens de kop op, al sinds een 2 jaar. Eigen interventies en aanpak waren niet afdoende waardoor wij ervoor gekozen hebben om een externe interventie in te zetten.

Annemarie heeft met behulp van verschillende interventies met de afdeling, de diverse sub teams en individuen deze normalisatie bewerkstelligd en in een paar maanden tijd is er weer ontspanning op de werkvloer. Er is weer sprake van oprechte interesse in elkaar en de samenwerking binnen het betreffende team en de gehele afdeling is wezenlijk verbeterd.

Annemarie heeft met openheid, geduld en transparantie naar alle betrokkenen, overzicht gebracht door stapsgewijs vorderingen te boeken en de mensen mee te nemen in het proces naar hernieuwd vertrouwen. Ik zou haar typeren door haar oprechte geïnteresseerdheid, integriteit en toegankelijkheid, waarbij zij haar afspraken nakomt. Ik ervaar onze samenwerking als effectief en aangenaam.

Peter Hoedemakers
P&O Manager

CASES TEAM ONTWIKKELING

Case 1 – AIMMS Decision Software – EMEA Go-to-market team

De situatie
3 jaar geleden was het EMEA-team een verdeeld team, met zowel software specialisten als sales en marketing mensen. De behoeften lagen ver uiteen en veroorzaakten veel wrijving. Gedurende de afgelopen 3 jaar is het team zeker drie keer opnieuw samengesteld en opgebouwd.

De interventie
Door de jaren heen hebben er met het EMEA team 8 sessies plaatsgevonden, allen aan de hand van Lumina Spark. In het traject kwamen met de volgende thema’s aan de orde:

 • verdiepte kennismaking van elkaar
 • versterken van het vertrouwen onderling
 • teamvorming: erkennen van elkaars voorkeuren, talenten en kwaliteiten
 • meer binding met de collega’s en organisatie
 • uitspreken van onderliggende gevoelens en oplossen van blokkades
 • elkaar aanspreken en kritische feedback geven
 • uitwisselen van zienswijzen om tot effectievere werkwijze te komen
 • salesproces uitdiepen en efficienter maken
 • coachingvaardigheden trainen tbv een meer uitwisseling met de klant in het salesproces

Bedrijfsbrede interventies:

 • De organisatie heeft de gebruikte methodiek van Lumina Spark omarmt.
 • Alle nieuwe werknemers wereldwijd ontvangen een Lumina Spark profiel voor de eigen persoonlijke ontwikkeling, zelfinzicht en inzicht in de collega’s om zodoende beter samen te werken.
 • De terugkoppeling van het Lumina Spark profiel en coachsessies vinden voor de mensen in andere delen van de wereld plaats via de digitale kanalen.
 • Tijdens het 25 jarige bestaan hebben de twee AIMMS-coaches de organisatie als geheel opgesteld en op de Lumina mat gezet, wat een prachtig verbindend effect had op alle betrokkenen.

Resultaat
Het EMEA Go-to-market team is nu een stabiel team dat groeit en dit laatste jaar succesvol is binnen het bedrijf. Bedrijfsbreed hebben de interventies voor een stukje zelfontwikkeling, zelfinzicht gezorgd, als ook voor meer begrip en betere samenwerkingen tussen de internationale locaties, de teams en de collega’s onderling.

Case 2 – Team in de energiesector (16 personen)

De situatie
De teamleider kreeg voor de tweede keer indirect heel concrete signalen dat teamleden niet tevreden waren over zijn functioneren.
Een gevoelige zaak, temeer omdat de teamleider juist met zoveel bevlogenheid aan zijn functie invulling gaf.

De interventie
Twee teamleden werden bereid gevonden om met dit issue aan de slag te gaan. Ik werd als coach benaderd – ik had al eerder met het team gewerkt – om een proces vorm te geven om in deze onwenselijke situatie een kentering te creëren.
In een gefaseerde opbouw met welgekozen oefeningen, heb ik in een halve dag met het hele team uiteindelijk de intervisie dialoog gefaciliteerd die heel veel bespreekbaar heeft gemaakt, helder heeft gemaakt hoe de verschillende partijen erin zaten, waar de pijn zat.

Resultaat
Vanuit de hele organisatie komen dagelijks lovende reacties over de bereikte resultaten. De vraag naar de training blijft onverminderd aanwezig bij nieuw gevormde teams. De training rond de BegripsCode wordt breed beschouwd als de ideale basis voor teamvorming, meer onderling begrip en het beter benutten van de in het team aanwezige diversiteit aan kwaliteiten.

Case 3 – Een van de grootste publieke organisaties van Nederland

Vele en heel diverse teams qua grootte, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en locaties.

De situatie
In het kader van een grootschalige reorganisatie konden en kunnen teams zich inschrijven voor een training/workshop rond De BegripsCode.

De interventie
Deze interactieve en verhelderende training rond meer begripvol samenwerken bestaat uit 2 dagdelen en een mailprogramma van 1 jaar. De training wordt ervaren als zeer waardevol, effectief en praktisch toepasbaar. Binnen het kader van de training is er ruimte om persoonlijke issues en problemen met elkaar aan te kaarten en om te zetten naar effectieve(re) communicatie. Met een trainersteam van zo’n 10 personen kunnen teams van meer dan 100 deelnemers tegelijk op één dag simultaan worden getraind.

Resultaat
Zowel de leider als de werknemers kregen handvatten, meer begrip voor de oorzaken en de gevolgen, de wrijving die speelde en konden daardoor de dialoog weer opstarten. De angel was eruit; deze dialoog is de aanzet tot uiteraard nog veel meer gesprekken en meer begrip over en weer. Ook zijn er concrete afspraken met het team gemaakt.